Södra Varvet (Varv) [sv]

Södra Varvet (swedish)

Verft (Statens maritima museer [sv]) [no]

Description
Stockholmsvarv som startade 1687 och producerade fartyg fram till 1907. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Last changed
20/05/2015 14:39:33
12/01/2019 04:05:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/06e3080c-be02-4d5e-a5ef-eb54a83e5d60 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Södra Varvet
Swedish

Alternative name
Stockholms stora skeppsvarv
Swedish

W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB
Swedish

William Lindbergs MV & Varfs AB
Swedish

Description
Stockholmsvarv som startade 1687 och producerade fartyg fram till 1907.
Swedish

Establishment
1687

-Time
1687
Termination
1930

-Time
1930
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades 1687 holländare Adrian Momma och kallades under 1700-talet, Stockholms största varv. Det låg vid Tegelviken, numera terminal för Viking Line. Varvet hade sin storhetstid under 1800-talet under ledning av William Lindberg, verkstadschef 1844-1877. 1877 slogs varvet ihop med den verkstad som Lindberg hade i anslutning till varvet, W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB bildades. Specialiserade sig på fartygsbyggen, ångmaskiner mm. Sista stapelavlöpningen var 1907 och verksamheten upphörde helt 1930. Under den tid som fartygsproduktion pågick hette varvet aldrig Södra varvet, men var det namn företaget oftast kallades vid.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Stockholm (Kommun) [sv] Tegelviken

-Type of activity
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
--Specified
Tegelviken
Swedish

Reference
Forsmarker, Karl-Erik; Stockholms stads skeppsvarv 1687-1694. Sjöhistorisk årsbok 1947
Swedish

Sundström, Arne; Ett varv runt Tegelviken. Sjöhistorisk årsbok 1971-1972.
Swedish