Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 7, 2017 6:32:52 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0693d2ab-a436-4c3a-b15d-20a8316fa6ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Joks, Johan
Estonian

First name
Johan
Estonian

Last name
Joks
Estonian

Other name
Juks

-Name
Juks
Estonian

Life role
Photographer 1899? ?
Liibek 2010, lk 140

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1899? ?

--Earliest time
1899?
--Latest time
?
-Source
Liibek 2010, lk 140
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1899- Rakvere; 1910 Rakvere, Turu tn (Jarmarot"naja ul.), oma maja.
Liibek 2010, lk 140

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1899- Rakvere; 1910 Rakvere, Turu tn (Jarmarot"naja ul.), oma maja.
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 140
Estonian
Residence
Rakvere
Virumaa politseivalitsus EAA.56.1.457 leht 205

-Description
Rakvere
Estonian

-Source
Virumaa politseivalitsus EAA.56.1.457 leht 205
Estonian
Note
Luba fotoateljee avamiseks 28.12.1898.a., nr..4264

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 140)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian