Sampan

Sampan (svensk), Sampan (engelsk)

Beskrivelse
Any of various small flat-bottomed craft of the Far East, propelled by a single sculling oar or sail. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:27:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0630990b-162b-4805-91e4-4638b36c35c7 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Sampan
Bokmål

Sampan
Svensk

Sampan
Engelsk

Beskrivelse
Any of various small flat-bottomed craft of the Far East, propelled by a single sculling oar or sail.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk