Knudsen, Arne (1936 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
12.12.2017 14:59:08
12.01.2019 01:40:04
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/05a9c03b-c08a-4fa1-9ef7-69bb0b2978ef | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Knudsen, Arne
Bokmål

Fornavn
Arne
Bokmål

Etternavn
Knudsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
17.08.1936

-Tidspunkt
17.08.1936
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 17.08.1936. Etablerte Knudsens Fotosenter A/S i 1958.

Virkesteder:
1973-0000: Oslo; St. Olavsgt. 28

Bokmål

-Annen aktør
-Annen aktør
Referanse
Kilder:

Kamera 15(1963) : 1, s. 20-41
Kamera 15(1963) : 2, s. 37-39
Fotografi 1 (1968) : 2, s. 30
Norsk fagfoto 13(1976) : 7/8. s. 217-219 (40 år)
Fotografi 10(1977) : 3, s. 15, 30
Fotografi 20(1987) : 8, s. 48-49
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Fotografi 39(2006) : 5, s. 38 (70 år)
Fotografi 41(2008) : 4, s. 28-31
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål