2629 MEGRUNN (Brevhus II)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/059d4c4d-f4fd-49a2-adbf-fb30d2619353 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
2629 MEGRUNN
Bokmål

Alternative navn
MEGRUNN
Bokmål

Etablering
15.07.1952 Gausdal (Kommune)

-Tidspunkt
15.07.1952
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1973

-Tidspunkt
31.08.1973
Kode
2629
Forretningstype
Bokmål

Historikk

MEGRUNN brevhus II, i Vestre Gausdal herred, Oppland fylke, under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 15.7.1952. Posten ble sendt med Dovrebanens posteksp. Hamar -- Fåberg. Sirk. 25, 12.9.1952.

Brevhuset fikk fra 1.5.1958 status av brevhus I.

Brevhuset 2629 MEGRUNN I P ble lagt ned fra 1.9.1973. Ny postadresse: 2627 SVATSUM. Sirk. 34, 12.9.1973.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt den 7.7.1952.

(2629)
Brevhusstyrer:
Gårdbr. Berger Risdal 15.7.1952 (f. 1900).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 15.07.1952 31.08.1973

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
15.07.1952 31.08.1973

--Tidligste tidspunkt
15.07.1952
--Seneste tidspunkt
31.08.1973
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål