Thomsen, P. M.

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
19.02.2018 08:54:21
12.01.2019 01:56:40
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/049dc9cf-a0e1-4a8f-81a9-554752ded4c5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thomsen, P. M.
Bokmål

Fornavn
P. M.
Bokmål

Etternavn
Thomsen
Bokmål

Alternative navn
Thomsen, Marie
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

P.M. Thomsen annonserte i Drammens Tidende 10. juni 1858 for "vellykkede og smukt retoucherede Fotografier samt Daguerreotypier.", og i samme avis 6. juli 1858 at oppholdet varer noen få dager til.

Kompanjong i fotograffirmaet "Olsen & Thomsen", som ble opprettet i 1859 med adresse Theatergaden 9.
I 1860 var adressen Agersgaden 7, i 1865 Nedre Slotsgd. 21.

Kompaniskapet opphørte, jfr annonse i 1865 med "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)".

En annonse i Christiania Intelligenssedler 22. mai 1865 kunngjør at P.M. Thomsen slutter som fotograf, og negativplater og atelier overtas av Mimi (Marie) Frellsen.

Ifølge Bonge (1980) er P.M. Thomsen samme som Marie Thomsen, men dette virker usikkert, mangler verifisering. (P.M Thomsen er nevnt som en av flere "Lagrettesmænd" i Aftenposten 27. august 1861. Aftenposten 17.11.1888 har en annonse for Marie Thomsen, "Elev af Portrætmaler Olsen").

Virkested:
1859: Theatergaden 9
1860: Oslo; Akersgaten 7
1865: Oslo; Nedre Slotsgt. 21

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
-Linktekst
Christiania Intelligentssedler 22. mai 1865
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål