Wiig, Henrik (1870 - 1930)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
13.03.2018 14:27:43
12.01.2019 01:59:19
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/03ed5e2b-4445-44a9-9e42-25474c111f3c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wiig, Henrik
Bokmål

Fornavn
Henrik
Bokmål

Etternavn
Wiig
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1870

-Tidspunkt
1870
Død
1930

-Tidspunkt
1930
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på gården Vik i Klepp kommune på Jæren i 1870, død i 1930. Begynte som fotograf i Farsund. Åpnet atelier på Sandnes i 1898 og averterte i 1902 med "Filial Thime St. Bryne". I 1906 leiet han Anton August Tellefsens atelier i Grimstad og drev dette til 1910. Det ble i 1911 overtatt av Theresie Frivold og Hanken Iversen. Atelieret i Sandnes ble i 1929 overtatt av Jonas W.
Høyland Bygdemuseum i Sandnes har bilder etter ham. Lisabet Risa: "Fotograf Henrik Wiig var frå Vik i Klepp. Dei første åra sykla han kringom på bygdene og fotograferte når folk ville kjøpa bileta hans. Kring år 1900 satsa han stort. Han opna atelier både i Farsund, Grimstad, Bryne og Sandnes. Dette kunne han gjera sidan han hadde to fotointeresserte søstre til hjelp i ateliera på Sandnes og Bryne, Pauline og Kristine. Kristine Wiig styrte filialen på Bryne eller Thime stasjon, som staden heitte då atelieret opna. Den første tida fotograferte ho berre på Bryne om sommaren."

Virkested:
0000-1892: Kristiansand
1892-1929: Sandnes
1892-1929: Time (filial)
1906-1910: Grimstad
0000-1892: Farsund

Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Bokmål

Jærbladet 14.10.1988
Bokmål

Risa, Lisabet. Dei første kvinnelege fotografane i Rogaland. (2012).
Bokmål

Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990.
Bokmål

Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Bokmål

www.fotonettverk-rogaland.no
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål