Flodin, Karl (1857 - 1930) [sv]

Flodin, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 11:16:53
15/06/2019 00:18:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/03c720e9-e7d8-4d4e-82d1-fc97f8b4d925 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Flodin, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Flodin
Swedish

Wikipedia

Birth
-Time
02.10.1857
-Place reference
--Place
Death
-Time
18.08.1930
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Linköping till 1873.
KTH 1880-1884, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik vid arkitektkontor i Stockholm 1884-1885.
Stadsarkitekt i Norrköping 1886-1928.

Medlemskap: STF 1881-1917, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Skolbyggnader, Norrköping.
Källvindsskolan, Nyg. 38, Norrköping 1891-1892.
Matteusskolan, N Promenaden 116, Norrköping 1895.
Klädesfabrik, Kåkenhus, Norrköping 1890.
Industri- och kontorsbyggnad, Tunnbindareg 37, Norrköping 1895.
Industribyggnad, Kungsg 52, Norrköping (Ströms AB) 1900.
Spinneri och väveribyggnad, Gamlabyn, Norrköping 1899-1903.
Mälarprovinsernas bank, Drottningg 40, Norrköping 1919.
Förenade yllefabrikerna, Norrköping
Bostadshus S Promenaden 135, 1898 och 137, 1897 . Norrköping.
Bostads- samt kontors- och affärshus.
Kommunal mellanskola, Söderköping.
Tingshus, Söderköping.
Kyrkoherdeboställe, Söderköping.
Södermanland, Katrineholms kyrka, 1900–1902. Bearbetad av F Zettervall.
Östergötland, S:t Johannes, Norrköping, 1904–1906 (se H8D 1906:85).

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 203.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1375.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 52.
Miljöer och hus i Norrköpings innerstad. Norrköping, 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Ritningar avseende Gustaf Adolfsskolan i kv Hästen och Matteusskolan i kv Grävlingen finns i Norrköpings stadsarkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish