Gerhardsen, Einar (1897 - 1987)

Statsminstre (Riksarkivet)

Beskrivelse
Født i Asker i Akershus amt 10. mai 1897, sønn av rodemester Gerhard Olsen (1867-1949) og Emma Hansen (1872-1949).
Gift 11. oktober 1932 med Werna Julie Koren Christie (1912-1970), datter av agent Johan Werner Koren Christie (1879-1918) og Klara Rønning (1889-1967).
Svigerfar til senere statsråd Tove Strand Gerhardsen.
Død i Oslo 19. september 1987. Gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Einar Henry Gerhardsen var veiarbeider og politiker.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
19.10.2018 16:18:57
12.01.2019 04:03:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/036bc4d7-c094-4c14-8024-311986e5b5ff | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gerhardsen, Einar
Bokmål

Fornavn
Einar
Bokmål

Mellomnavn
Henry
Bokmål

Etternavn
Gerhardsen
Bokmål

Tittel
Statsminister (1945), (1945-1951), (1955-1963), (1963-1965)

-Tittel
Statsminister (1945), (1945-1951), (1955-1963), (1963-1965)
Bokmål

Beskrivelse
Født i Asker i Akershus amt 10. mai 1897, sønn av rodemester Gerhard Olsen (1867-1949) og Emma Hansen (1872-1949).
Gift 11. oktober 1932 med Werna Julie Koren Christie (1912-1970), datter av agent Johan Werner Koren Christie (1879-1918) og Klara Rønning (1889-1967).
Svigerfar til senere statsråd Tove Strand Gerhardsen.
Død i Oslo 19. september 1987. Gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Einar Henry Gerhardsen var veiarbeider og politiker.
Bokmål

Store norske leksikon

Wikipedia

Fødsel
-Tidspunkt
10.05.1897
-Stedreferanse
--Sted
Død
19.09.1987 Oslo (By)

-Tidspunkt
19.09.1987
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Statsminister 1945, 1945-1951, 1955-1963 og 1963-1965
Statsminister 25. juni-5. november 1945.
Statsminister 5. november 1945-19. november 1951.
Statsminister 22. januar 1955-28. august 1963
Statsminister 25. september 1963-12. oktober 1965.

Bokmål

Yrke
Politiker Veiarbeider

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Yrkesspecifikasjon
Veiarbeider
Bokmål

Referanse
Østang, Øivind, Seniorrådgiver, Statsministerens kontor
Bokmål