Portal

Portal (nynorsk), Portal (svensk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:17:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/02c0afbe-7a92-4b0f-94b0-110cae2eb3aa | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Portal
Bokmål

Portal
Nynorsk

Portal
Svensk

Overordnet term