Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
January 24, 2017 1:14:25 PM CET
January 12, 2019 12:58:38 AM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/027d3fab-8465-44d0-915f-3aa839a42fac | RDF/XML | JSON-LD
Name
CASTOR
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Identification
-Identifier
-Number
T 124
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
Measurement
Besättning [sv]: 30 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
30
-Unit
-Time
1965
Delivered
1967

-Time
1967
Decommissioned
1985

-Time
1985
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish