Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/026e7aa6-6167-4562-98f3-d149f17289aa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Rukki, Madis
Estonian

First name
Madis
Estonian

Last name
Rukki
Estonian

Birth
1882

-Time
1882
Death
1964

-Time
1964
Life role
Photographer 1910? 1940?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1910? 1940?

--Earliest time
1910?
--Latest time
1940?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
Vigala

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
Vigala
Estonian

Residence
Vigala kihelkond

-Description
Vigala kihelkond
Estonian

Has works/objects at
Eesti Rahva Muuseum (fotod ja klaasnegatiivid), Eesti Ajaloomuuseum (klaasnegatiivid)

-Set
Eesti Rahva Muuseum (fotod ja klaasnegatiivid), Eesti Ajaloomuuseum (klaasnegatiivid)
--Description
Eesti Rahva Muuseum (fotod ja klaasnegatiivid), Eesti Ajaloomuuseum (klaasnegatiivid)
Estonian

Note
Oli sisse kantud "Eesti Foto-Almanaki" 1929. a kutseliste fotograafide nimistusse.
Estonian

Reference
Eesti Rahva Muuseumi fotokogu
Estonian

Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian