3852 FJAAGESUND (Poståpneri) [no]

3852 FJAAGESUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/0266396c-bebf-4f25-9fdf-b8ba015ed6f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3852 FJAAGESUND
Norwegian bokmål

Alternative name
FJAAGESUND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
19.05.1883
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
31.08.1991

-Time
31.08.1991
Code
3852
Type
Norwegian bokmål

History

FJAAGESUND poståpneri, i Hvideseid prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.10.1983 og med ukentlig bipostrute til/fra Hvideseid poståpneri utenom dampskipsfarten på Thelemarksvannet. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet kom ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 1.7.1883.

Poståpneriet ble i 1903 flyttet til gården Haugan.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FJÅGESUND.

Fra 1.11.1970 ble poståpneriet lagt under Notodden postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3852 FJÅGESUND postkontor C ble nedlagt fra 1.9.1991. Ny postadresse er: Fjågesund, 3850 KVITESEID. Sirk. 26, 15.8.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tils. i 1885.

(3852)
Poståpnere/styrere:
Landh. Torjus Torjussen Fjaagesund 1.7.1883.
Gårdbr. Thor Andreas Pedersen Vestgaarden 1.4.1885.
Torjus Torjussen Fjaagesund 25.6.1886.
Anne Fjaagesund 1.4.1889.
Aslaug Flom 30.7.1886.
Marie Torkelsen Haugan 14.6.1897, fast 21.3.1906, død 28.4.1906.
Gårdbr. Olaf H. Haugan kst. 28.4.1906, fast 30.6.1906 (f. 1874).
Kristoffer Haugan kst. 22.11.1944, fast 16.2.1946 (f. 1924).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1883 1886 1890 1903 1907 1911 1914 1917
Kr 20 48 80 150 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19.05.1883 31.08.1991

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19.05.1883 31.08.1991

--Earliest time
19.05.1883
--Latest time
31.08.1991
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål