3852 FJAAGESUND (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:52:59
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0266396c-bebf-4f25-9fdf-b8ba015ed6f0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
3852 FJAAGESUND
Bokmål

Alternative navn
FJAAGESUND
Bokmål

Etablering
19.05.1883 Kviteseid (Kommune)

-Tidspunkt
19.05.1883
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.08.1991

-Tidspunkt
31.08.1991
Kode
3852
Forretningstype
Bokmål

Historikk

FJAAGESUND poståpneri, i Hvideseid prestegjeld, Øvre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.10.1983 og med ukentlig bipostrute til/fra Hvideseid poståpneri utenom dampskipsfarten på Thelemarksvannet. Sirk. 14, 21.6.1883.

Poståpneriet kom ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra 1.7.1883.

Poståpneriet ble i 1903 flyttet til gården Haugan.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet FJÅGESUND.

Fra 1.11.1970 ble poståpneriet lagt under Notodden postkontor. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

3852 FJÅGESUND postkontor C ble nedlagt fra 1.9.1991. Ny postadresse er: Fjågesund, 3850 KVITESEID. Sirk. 26, 15.8.1991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tils. i 1885.

(3852)
Poståpnere/styrere:
Landh. Torjus Torjussen Fjaagesund 1.7.1883.
Gårdbr. Thor Andreas Pedersen Vestgaarden 1.4.1885.
Torjus Torjussen Fjaagesund 25.6.1886.
Anne Fjaagesund 1.4.1889.
Aslaug Flom 30.7.1886.
Marie Torkelsen Haugan 14.6.1897, fast 21.3.1906, død 28.4.1906.
Gårdbr. Olaf H. Haugan kst. 28.4.1906, fast 30.6.1906 (f. 1874).
Kristoffer Haugan kst. 22.11.1944, fast 16.2.1946 (f. 1924).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1883 1886 1890 1903 1907 1911 1914 1917
Kr 20 48 80 150 200 250 300 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 19.05.1883 31.08.1991

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
19.05.1883 31.08.1991

--Tidligste tidspunkt
19.05.1883
--Seneste tidspunkt
31.08.1991
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål