ABELONE

Beskrivelse
ABELONE
Nasjon: Norsk
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/02469fa6-c927-4a61-862d-3c5e57f37480 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABELONE
Bokmål

Beskrivelse
ABELONE
Nasjon: Norsk
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Bokmål

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål