Olsen, Christen (Christian) (1813 - 1898)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
15.02.2018 14:55:14
12.01.2019 01:48:46
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/01ee9cc2-683c-4909-be23-11415c49d231 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Olsen, Christen (Christian)
Bokmål

Fornavn
Christen (Christian)
Bokmål

Etternavn
Olsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1813

-Tidspunkt
1813
Død
1898

-Tidspunkt
1898
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 18.05.1813 på Fyn. Død 25.03.1898. Sønn av gårdmann Ole Christensen og Johanne Larsdatter, gift 17.3.1843 med Ingeborg Marie Madsen (16.8.1819-1.5.1875), datter av Mads Endresen og Marie Halvorsdatter.

Portrettmaler og retusjør. Arbeidet først som malerhåndverker i Danmark, kom til Norge i 1839 etter å ha vært elev ved Kunstakademiet i København, reiste rundt som portrett-tegner, men slo seg ned i Christiania i 1840-årene.

I 1856 etablerte han fotografatelier sammen med C. C. Wischmann med adresse Torvet 18, fra 1857 kom også W. A. Boeckmann med.

Olsen etablerte i 1859 firmaet "Olsen & Thomsen" sammen med P.M. Thomsen i Theatergaden No. 9. Firmaet hadde i 1860 adresse Prindsensgd. 9, og fra 1865 Prindsensgd. 11. Fotografiene ble denne tiden signert "Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier Christiania".

Kompaniskapet ble avsluttet, jfr annonse i 1865 for "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)", og i 1866 var signaturen "Portraitmaler Chr. Olsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen, Christiania)", senere "Atelier Chr. Olsen, Portraitmaler, Christiania". I slutten av 1880-årene averterte han at "Portræter efter Fotografi malet i Olie paa Lærred indtil naturlig Størrelse udføres i Portrætmaler Olsens Atelier, Storthingsgd. No. 4". Olsen må ha fotografert selv, men det han var mest opptatt av var å bruke forstørrede fotografier som underlag og male på disse.

Virkested:
1856-1898 ca: Oslo; Torvet 18/Prindsensgt 9 og 11

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål