Olsen, Christen (Christian) (1813 - 1898) [no]

Olsen, Christen (Christian) (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/02/2018 14:55:14
15/06/2019 01:45:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/01ee9cc2-683c-4909-be23-11415c49d231 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olsen, Christen (Christian)
Norwegian bokmål

First name
Christen (Christian)
Norwegian bokmål

Last name
Olsen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1813

-Time
1813
Death
1898

-Time
1898
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 18.05.1813 på Fyn. Død 25.03.1898. Sønn av gårdmann Ole Christensen og Johanne Larsdatter, gift 17.3.1843 med Ingeborg Marie Madsen (16.8.1819-1.5.1875), datter av Mads Endresen og Marie Halvorsdatter.

Portrettmaler og retusjør. Arbeidet først som malerhåndverker i Danmark, kom til Norge i 1839 etter å ha vært elev ved Kunstakademiet i København, reiste rundt som portrett-tegner, men slo seg ned i Christiania i 1840-årene.

I 1856 etablerte han fotografatelier sammen med C. C. Wischmann med adresse Torvet 18, fra 1857 kom også W. A. Boeckmann med.

Olsen etablerte i 1859 firmaet "Olsen & Thomsen" sammen med P.M. Thomsen i Theatergaden No. 9. Firmaet hadde i 1860 adresse Prindsensgd. 9, og fra 1865 Prindsensgd. 11. Fotografiene ble denne tiden signert "Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier Christiania".

Kompaniskapet ble avsluttet, jfr annonse i 1865 for "P. M. Thomsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen)", og i 1866 var signaturen "Portraitmaler Chr. Olsen (af forrige Firma Olsen & Thomsen, Christiania)", senere "Atelier Chr. Olsen, Portraitmaler, Christiania". I slutten av 1880-årene averterte han at "Portræter efter Fotografi malet i Olie paa Lærred indtil naturlig Størrelse udføres i Portrætmaler Olsens Atelier, Storthingsgd. No. 4". Olsen må ha fotografert selv, men det han var mest opptatt av var å bruke forstørrede fotografier som underlag og male på disse.

Virkested:
1856-1898 ca: Oslo; Torvet 18/Prindsensgt 9 og 11

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål

Reference
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål