1475 FINSTADJORDET (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:53:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0157ad26-1964-46b1-8b72-d3f12cc796b9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1475 FINSTADJORDET
Bokmål

Alternative navn
FINSTADJORDET
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
16.09.1981
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.12.1996

-Tidspunkt
31.12.1996
Kode
1475
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1475 FINSTADJORDET postkontor C, i Lørenskog komm., under Oslo postdistrikt, Adm.avd. ble opprettet den 16.9.1981. Sirk. 31, 8.9.1981.

Postkontoret ble etter omorganiseringen av Oslo postdistrikt fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad). Sirk. 1, 10.1.1989.

1475 FINSTADJORDET ble lagt ned fra 1.1.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33 134.12.1996.

(1475)
Poststyrere:
Førstepostkass. Britt Helene Multhagen 1.12.1981 (f. 1951), men trolig også fra opprettelsen 16.9.1981.
Posteksp. vikar Marit Øien vikar 1.2.1985, fast 1.12.1985.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 16.09.1981 31.12.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
16.09.1981 31.12.1996

--Tidligste tidspunkt
16.09.1981
--Seneste tidspunkt
31.12.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål