Knudsens Fotosenter (Fotograffirma)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
22.11.2017 20:44:58
12.01.2019 01:08:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/01228829-a411-4a69-b1a3-abf89dd2c45f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Knudsens Fotosenter
Bokmål

Etablering
1958

-Tidspunkt
1958
Forretningstype
Bokmål

Svensk

Historikk

Fotograf Arne Knudsen etablerte Knudsens Fotosenter A/S i 1958. Firmaet var et bildebyrå som baserte seg på salg fra en omfattende bildebank med et bredt motivutvalg. Bildene er tatt både av Knudsen selv og av fotografer som var ansatt i firmaet, samt fra andre bildesamlinger han kjøpte opp. I tillegg gjorde Knudsen oppdragsfoto, også innen en rekke sjangre.

Bokmål

-Annen aktør