Jagare typ Visby (Jagare) [sv]

Jagare typ Visby (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1942-1943. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/01029924-96a6-48be-9347-a59cdfc204f6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jagare typ Visby
Swedish

Alternative name
Visbyklass (jagare)
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av fyra jagare sjösatta 1942-1943.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Bredde [no]: 9,2 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
9,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Djupgående [sv]: 2,6 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
2,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish