Curman, Sigurd (1879 - 1966) [sv]

Curman, Sigurd (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:45
12.01.2019 00:17:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/00902c86-9838-4c4d-9860-6c26ac08326d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Curman, Sigurd
Svensk

Fornavn
Sigurd
Svensk

Etternavn
Curman
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
29.04.1879
-Stedreferanse
--Sted
-Tidspunkt
14.02.1966
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1897.
Studier vid Uppsala universitet 1897, filosofie kandidat 1900, filosofie licentiat 1908 och filosofie doktor 1912.
Tekniska afton- och söndagsskolan i Stockholm 1900-1901.
KTH 1901-1903, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Amanuens i överintendentsämbetet 1908-1910, arkitekt 1910-1918, därefter byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå 1918-1923.
Verksamhet tillsammans med arkitekt Erik Fant 1918-1923.
Riksantikvarie 1923-1946.

Andra uppdrag: Ett flertal uppdrag och kommittéer.
Fornminnesvårdskommittén 1913-1921 och 1930-1938.
Nordiska museets nämnd, ordförande 1935-1949.
Sjöhistoriska museets nämnd, ordförande 1932-1939.
Humanistiska fondens nämnd, sekreterare 1929-1950, ordförande 1950-1954.
Jönköping och Vulcans tändsticksfabriks AB 1933, styrelseordförande 1943-1955.
Stockholms badhus AB, styrelseordförande från 1927.
Svenska institutets råd 1945-1947.

Lärarverksamhet: Biträdande lärare i svensk arkitekturhistoria 1910-1912 och professor i samma ämne vid KKH 1912-1918, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.Resor: Sverige 1902.
Danmark, Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike 1903-1905.
Berlin,Tyskland 1906.

Medlemskap: STF 1909-1933, Svenska Teknologföreningen, ordförande för avdelningen för husbyggnadskonst 1915-1917.
Stockholms skönhetsråd 1918-1929.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1923, preses 1950-1955.
FrKA 1923, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
IVA 1924, Ingenjörsvetenskapsakademien.
VA 1925, Vetenskapsakademien.
SkS 1926, Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.
ÖS hedersledamot 1939, Örlogsmannasällskapet.
LHS, Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.
GAA 1954, Gustav Adolfs Akademien.
Svenska fornminnesföreningen 1931.
Sv arkeologsamfund 1948.

Egna skrifter: Cistercienserordens byggnadskonst, doktorsavhandling 1912.
Utgivare av Sveriges kyrkor, från 1912, tillsammans med Johnny Roosval.
Utställning av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1913, tillsammans med Johnny Roosval och Carl af Ugglas.
Klostrens byggnadskonst, 1913.
Den gustavianska tiden och 1800-talets byggnadskonst, 1913.
Linköpings domkyrka, 1918, tillsammans med Axel Romdahl.
Vreta klosters kyrka, 1935, tillsammans med Erik Lundberg.

Verk ett urval:
Ledde restaurering av Strängnäs domkyrkas medeltida kalkmålningar 1907-1909, Vreta klosters kyrka 1914-1917 samt utgrävning av klosterruinen därstädes 1918-1923 samt Varnhems klosterkyrka 1918-1923.
Ett större antal restaureringar av äldre kyrkor bl a: Edebo, Balingsta, Skäfthammar, Ed, Vika, Torsång och Svärdsjö.
Restaurering av Nikolaikyrkan i Nyköping, tillsammans med Erik Fant.
Utställning av äldre kyrklig konst i Strängnäs 1910, tillsammans med Johnny Roosval och Carl af Ugglas.
Restaurering av herrgårdar tillsammans med Erik Fant, bl a: Bjärka-Säby, Bålby och Gimo.
Inre restaurering av frimurarhusets i Stockholm äldre del 1921-1923.
Landskapsvårdande arbeten vid kraftverksbyggen i Norrland 1946-1955.

Svensk

Forelder til
Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 580.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Burling, Ingeborg (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1963. Stockholm, 1962.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1923 sid 545; ibid år 1929 sid 242.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk