Blom, Fredrik (1781 - 1853) [sv]

Blom, Fredrik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:44
Hentet informasjon oppdatert 17.11.2018 00:14:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/00624306-abcf-457a-9937-82152008df8c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Blom, Fredrik
Svensk

Fornavn
Fredrik
Svensk

Etternavn
Blom
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
24.01.1781
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
25.09.1853
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Amiralitetet i Karlskrona.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Hos Piper.
Ateljéelev hos Desprez i Stockholm.

Verksamhet: Officer i flottans byggnadsstat 1801, major mekanikus 1812, överste 1840.
Arkitekt vid kronans byggnader i Stockholm från 1812.
Intendent vid Överintendentsämbetet från 1836, tillförordnad chef 1836-1844.

Lärarverksamhet: Direktör för mekaniska skolan vid FrKA 1811, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, professor i högre byggnadskonst 1817.Resor: 1829-1831.

Medlemskap: FrKA 1812, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, vice preses 1836.

Verk ett urval:
Rådhus i Sölvesborg 1803-1805.
Kammarrätten, Birger Jarls torg 13, Stockholm 1804 (C F Bouck planerna).
Livgardet till häst, numera Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 1805-1817.
Båtsmanskasernen (senare Konsthögskolan), Skeppsholmen, Stockholm 1813-1819, senare tillbyggd 1879, ombyggd 1953.
Monteringsfärdiga trähus 1820-.
Posthus (senare Postmuseet), Lilla Nygatan 6, Stockholm 1820-1825.
Rosendals slott, Djurgården, Stockholm 1823-1827.
Borgen, Ladugårdsgärde, Stockholm 1818, sidopaviljonger 1821-1822. Eldhärjad 1977, återuppbyggd 1982.
Wetterstedtska gravkoret, Norra begravningsplatsen, Stockholm 1830-talets mitt.
Hantverkskasernen, Skeppsholmen, Stockholm 1827-1832.
Lantbrukslaboratoriet vid Lantbruksakademiens experimentalfält 1837-1838 (numera Bloms hus), Frescati, Stockholm.
Skeppsholmskyrkan, Stockholm 1824-1842.
Galärvarvet, Stockholm, omgivande mur 1830-1832 och vaktbyggnad 1841-1844.
Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm 1841-1847, om- och påbyggnad.
Amiralitetshuset, ombyggnad av kasern, Skeppsholmen, Stockholm 1844-1846, nuvarande exteriör.
Kastellet, Kastellholmen, Stockholm 1846-1848.
Exercishuset 1851-1853 (senare av andra arkitekter tillbyggt 1875-1881, ombyggt till Moderna museet 1958 samt ombyggnad 1994-1998 för Arkitekturmuseet).

Svensk

Referanse
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Wollin, Nils G: Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria. Stockholm, 1971.
Unger, Gunnar: Skeppsholmsbilder. Malmö, 1946.
Arkitekturmuseet, årsbok 1979.
Hasselblad, Björn: Djurgårdsvandringar på norra och södra Djurgården. Andra reviderade upplagan. Stockholm, 1990.
Fataburen 1939, Bæckström, A: Kring ett lusthus från Karl XIV Johans Djurgården.
Samfundet S:t Eriks årsbok 1940, Fredrik Bloms flyttbara hus.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1922, Josephson, Ragnar: Svensk 1800-talsarkitektur. En konturteckning.
Roth, Thomas: Fredrik Blom - officer, arkitekt och professor. Uppsats Armémusei kunskapssidor Internet 2001-02-13.
Norrköpings stadsarkiv har ritning till Ullmagasinet i kv Renströmmen.
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk