Bygning, del av-

Bygningar, del av- (nynorsk), Byggnad, del av- (svensk)

Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:16:41
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0019c9a3-4f88-49f7-b180-62218d3aa4b9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bygning, del av-
Bokmål

Bygningar, del av-
Nynorsk

Byggnad, del av-
Svensk

Underordnet term
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk


Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tak
Bokmål

Tak
Nynorsk

Tak
Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tre
Bokmål

Tre
Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tun
Bokmål

Tun
Nynorsk

Tun
Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk


Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Opprettet av
admin 03.02.2014 15:13:58
Bidrag fra
Madli Hjermann (Regionmuseene i Rogaland) Regionmuseene i Rogaland (Museum) 20.03.2015 09:29:45
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 17.12.2015 18:16:41
root 09.01.2015 13:20:34
UlfB 10.02.2014 09:56:40
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Opprettet av
Opprettet
03.02.2014 15:13:58
Sist lagret
17.12.2015 18:16:41
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Madli Hjermann (Regionmuseene i Rogaland) 20.03.2015 09:29:45