Bygning, del av-

Bygningar, del av- (nynorsk), Byggnad, del av- (svensk)

Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:16:41, Ulf Bodin (KulturIT AS)
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0019c9a3-4f88-49f7-b180-62218d3aa4b9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bygning, del av-
Bokmål

Bygningar, del av-
Nynorsk

Byggnad, del av-
Svensk

Smalere term
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk


Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tak
Bokmål

Tak
Nynorsk

Tak
Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tre
Bokmål

Tre
Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Tun
Bokmål

Tun
Nynorsk

Tun
Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk


Bokmål

Nynorsk

Svensk

Bokmål

Nynorsk

Svensk

Uuid
0019c9a3-4f88-49f7-b180-62218d3aa4b9
ACL (rettigheter)
aa33ffa0-59c6-43e5-9798-f8e323026919_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Plassholdere
Nei
Opprettet av
Opprettet
03.02.2014 15:13:58
Sist lagret
17.12.2015 18:16:41